ரவி » வலைப்பதிவு

 1. ரவி எனக்கு ஒரு புதுமையான அனுபவம் இப்ப!!

  எனது வலைப்பதிவை புதிய வழங்கிக்கு மாற்றிய பின்னர், மீண்டும் மீண்டும் பழைய வழங்கியில் இருக்கும் தரவுகளையே என் உலாவி காட்டுகின்றது. மற்ற நண்பர்களுக்கு அது சரியாக்க் காட்டுகின்றது. என்ன பிரைச்சனையாக இருக்கும்?

  உ+ம் mayuonline.com/css/index.html (புதிய வழங்கியில் உண்டு, பழையதில் இல்லை)

  என்ன கொடுமை பார்த்தீங்களா??

  Posted 9 years ago #
 2. ravidreams
  ரவி

  மயூ, mayuonline.com/css/index.html , mayuonline.com/ இரண்டும் ஒரே பக்கத்தையே காட்டுகிறது. இது பிரச்சினையா, இல்லை இப்படித் தான் இருக்கணுமா :)

  Ctrl+F5, இது வரை நீங்கள் பயன்படுத்தி இராத ஒரு புது உலாவியில் பார்ப்பது உதவலியா?

  Posted 9 years ago #
 3. ஆமாம் இரண்டும் ஒரு பக்கத்தைத்தான் காட்டோனும்...!!!

  உங்களுக்கு அப்ப புது வழங்கியில் உள்ள தகவல்தான் தெரியுது...

  Ctrl+F5 உதவல!!!

  Posted 9 years ago #
 4. அதவிட ftp client கூட பழைய சர்வருக்குத்தான் போகுது... என் கணனியில் எங்கேயோ ஒரு இடத்தில் பிழை இருக்குது என்று நினைக்கிறன்!!!

  Posted 9 years ago #
 5. Upon modifying your domain name's Name Servers, your website would begin appearing in a web browser, after about 24 to 48 hours (provided your Web Hosting package is properly setup and you have uploaded the content of your website). This is a standard time-frame required for a process called as DNS Propagation to complete Worldwide. This process is not controlled by any one ISP/company and therefore it can not be hastened.

  இதுதான் அவர்களின் உதவி மையம் அனுப்பிய கடிதம்!!! ;)

  இப்போது என் உலாவியிலும், FTP Client இலும் சரியாக வேலை செய்கின்றது

  Posted 9 years ago #
 6. ravidreams
  ரவி

  சுபம் :)

  Posted 9 years ago #
 7. Bruno
  Member

  இதற்கு காரணம் உங்களின் வலைசேவை வழங்கும் நிறுவனத்தின் DNS பதிவுகள் (records) மாறுவதில் ஏற்படும் கால தாமதமே

  தங்களுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனைக்கு காரணம் தங்களின் வழங்கி நிறுவனம் (Server Provider)(புது வழங்கி நிறுவனமோ அல்லது பழைய வழங்கி நிறுவனமோ) அல்ல . அதற்கு காரணம் தங்களின் இணையசேவை அளிக்கும் நிறுவனம்தான். (Internet Provider)

  உங்கள் தளம் மட்டும் அல்ல, என் தளத்தை நான் ஒரு வழங்கியிலிருந்து வேறு வழங்கிக்கு மாற்றினாலோ, ரவி அவரின் தளத்து வேறு வழங்கிக்கு மாற்றினாலோ உங்களுக்கு அது தாமதாமாகத்தான் தெரியும்

  இதனால் தான் opendms பயன்படுத்த அறிவுறுத்துகிறார்கள்

  தங்களின் வலைசேவை வழங்குபவர்கள் ஒரு DNS எண்ணை அளித்திருப்பார்கள். தங்களின் கணினியில் அதை உள்ளீடு செய்யாமல்

  Preferred DNS Server 208.67.222.222 and
  Alternate DNS Server 208.67.220.220

  என்று உள்ளீடு செய்யுங்கள்.

  வித்தியாசத்தை உணர்வீர்கள் :) :)
  --

  பின் குறிப்பு : இது என் அனுபவத்தில் கற்ற பாடம்

  Posted 9 years ago #
 8. Bruno
  Member

  மேலும் விபரங்களுக்கு http://www.labnol.org/internet/tools/opendsn-what-is-opendns-why-required-2/2587/ செல்லவும்

  Posted 9 years ago #
 9. அருமையான தகவல்கள் புரூனோ... அருமை அருமை!

  Posted 9 years ago #

Reply

You must log in to post.